دارالترجمه رسمی هنگام (مترجم مسئول: مریم عقیلی)

آدرس: بین میدان رسالت و چهارراه سرسبز، روبروی مسجد حجتیه، پ 688، ط 4، واحد 11 تلفن: 77203434 - 77203323